SERVIS

AKO OFICIÁLNY PREDAJCA PONÚKAME ZÁRUČNÝ A PO ZÁRUČNÝ SERVIS ELEKTRICKÝCH MOTOCYKLOV SUPER SOCO

ÚDRŽBA:

Pravidelná údržba môže zvýšiť životnosť a bezpečnosť jazdy. Prečítajte si nasledujúce návrhy a postarajte sa o svoj motocykel.

RUTINNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBA:

Na čistenie použite čistú vodu a neutrálny čistiaci prostriedok. Na čistenie povrchu používajte mäkké handry a špongie. Na čistenie je zakázané používať kovové kefy, brúsny papier alebo podobné predmety, aby nedošlo k poškriabaniu povrchu častí. Po vyčistení ho osušte mäkkou handrou.

TIP:

Pred čistením odpojte spínač zabíjania. Na priame umývanie nepoužívajte silný prúd vody, aby ste zabránili poškodeniu mechanických častí vniknutím vody.

USKLADNENIE:

Parkujte na suchom a vetranom mieste, nie na priamom slnku a daždi. Zabránite hrdzaveniu motocykla.

V prípade, že motocykel nepoužívate dlhšiu dobu, vypnite vypínač a odpojte napájanie, aby nedošlo k vybitiu.

Po dlhodobom skladovaní motocykel pred použitím úplne nabite.

PRAVIDELNÁ KONTROLA A ÚDRŽBA

Nový motocykel musí vykonať prvú kontrolu a údržbu v servisnom stredisku SUPER SOCO.

Navštívte nás keď dosiahne 1 000 km alebo dva mesiace prevádzky (podľa toho, čo nastane skôr).

Odporúča sa vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu motocykla v servisnom stredisku SUPER SOCO každých 3 000 km alebo šesť mesiacov (podľa toho, čo nastane skôr).

TIP:

Všetky opravy a údržba musia byť prevádzkované servisným strediskom SUPER SOCO a používať diely od výrobcu.

V prípade, že nebudú dodržané pravidlá pri údržbe motocykla podľa požiadaviek, SUPER SOCO odmieta prípadné nároky na záruku.

V prípade, že boli vykonané opravy v neautorizovanom servise alebo svojpomocne alebo s použitím dielov, ktoré neboli od výrobcu, SUPER SOCO odmieta prípadné nároky na záruku.

SERVIS

Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.

Nájdite znova to, čo hľadáte